De titel ‘The Invisible Circle’ beschrijft het eigenlijk helemaal. De onzichtbare angsten waar veel mannen mee dealen, terwijl ze zich daar niet bewust van zijn. Bindings- en verlatingsangst hebben vaak met elkaar te maken. Mensen met bindingsangst zijn eigenlijk bang om zich te binden. Het gaat hierbij om een angst die opspeelt wanneer iemand te dichtbij komt. Mensen met verlatingsangst zijn daarentegen bang dat ze verlaten worden. Hierom stellen zij vaak alles in werk om dit laatste te voorkomen. Het kan een angst zijn om iemand te verliezen, ondanks dat je weet dat de liefdesrelatie waarin jullie zitten, ongezond voor je is, maar door onzekerheid houd je vast aan het bekende. Tijdens de voorbereidingen op deze sessie heb ik mezelf ook afgevraagd als ik één van deze angsten heb. Kijkende naar de kenmerken van deze angsten, kwam ik al snel tot de conclusie dat verlatingsangst wel heel kenbaar was. Een voorbeeld dat ik kan geven, is eentje uit mijn vorige liefdesrelatie. Ik voelde me vaak heel onzeker over de relatie, omdat ik angstig was mijn toenmalige partner kwijt te raken. Hierdoor ben ik veel te lang gebleven in een relatie die, nu ik erop terugkijk, niet gezond was voor mij.

Klik voor de volledige blog

Onverwerkte trauma’s
Bindings- en verlatingsangst zijn meestal de grootste oorzaken dat mensen een liefdesrelatie niet willen aangaan. Toch is het een bestaande psychische stoornis, die ontstaat vanuit onbewuste en niet-verwerkte emoties. Voorbeelden die een rol kunnen spelen, zijn ‘onzekerheid’ en ‘een kwetsend verleden’. Misschien heb je weinig liefde van je ouders ontvangen of heeft iemand die jou ooit dierbaar was, jouw vertrouwen geschonden. Bewust of onbewust probeer je dan nieuwe pijn te vermijden. Iedereen heeft natuurlijk wel eens last (gehad) van een paar symptomen van bindingsangst. Twijfels over een relatie en de stappen die je daarin zet, zijn heel normaal, maar soms wordt deze angst structureel en overheersend.

Zowel bindings-, als verlatingsangst zijn negatieve patronen die je uiteindelijk zelf moet doorbreken om te groeien, maar hoe doe je dit?
Werk aan je eigenwaarde! Weet wat je waard bent. De mensen in jouw leven waarderen je voor wie je bent en als ze dan toch weg gaan, was een oneindige relatie met diegene niet bedoeld voor jou. Het begint allemaal bij erkenning van een probleem, waardoor we trauma’s uit het verleden kunnen verwerken. Tenslotte dienen we ons weer kwetsbaar op te stellen en de muur van deze angsten te doorbreken. Wees niet bang om je volledig open te stellen, omdat je in het verleden bent gekwetst. Probeer ook te werken aan je denkwijze. Hanteer hierbij The Law Of Attraction. Als jij de angst hebt dat iets fout gaat, dan gaat het meestal ook daadwerkelijk fout. Dit is een universeel principe dat stelt dat je in jouw leven alles aantrekt waar je je op focust. Waar je ook jouw energie en aandacht aan geeft, komt bij jou terug. Wanneer je je focust op de overvloed aan goede dingen in je leven, trek je automatisch meer positieve dingen aan in je leven.

Een les uit het boek The Mastery of Love: ‘’Baseer nooit je eigen geluk op een ander’’
Dit is een fout die de meesten van ons vanaf het begin maken. We baseren ons geluk op onze partner en zo werkt het niet. We maken beloften die we niet kunnen waarmaken en doemen de liefdesrelatie zo tot mislukken.