Bridging the Gap between the Old and New generation of Men of the African diaspora

Tijdens de voorbereiding voor deze praatgroepsessie hebben wij, als team, veel gesproken over de verschillende inzichten tussen de oude en jonge generatie mannen van de Afrikaanse diaspora. Als je aan mij vraagt wat ik heb geleerd van mijn vader en opa, is het dat het belangrijk is om altijd je best te doen. Een man van kleur moet tien keer harder werken om iets te bereiken dan anderen. Daarnaast kwam het aspect ‘sparen’ veel naar voren. Je moet geld sparen voor de toekomst of voor onvoorziene kosten. 

Het doel van Black Men Talk met deze praatgroepsessie over dit onderwerp was om mannen uit de jonge en oude generatie tegenover elkaar te zetten om middels een dialoog ervaringen, kennis en inzichten uit te wisselen.

De oudere generatie heeft tientallen jaren ervaring om te delen met de jongere generatie. De nieuwe generatie kan nu jarenlang langzaam levenservaring opdoen en dezelfde fouten maken als de vorige generatie, óf ze kunnen groeien door middel van de wijsheid van degenen die al dezelfde weg hebben bewandeld. Wat zou de oude generatie kunnen leren van de nieuwe generatie?

Klik voor de volledige blog

Inzichten die de jongere generatie, de oudere generatie meegaven

Het inzicht dat het vaakst naar voren kwam, was het tonen van je emoties als man. “Geef wat vaker aan als er iets is, dan het op te kroppen.”

Inzichten die de oudere generatie, de jongere generatie meegaven

De belangrijkste punten die vanuit de jongere generaties naar voren kwamen, waren:

  • Meer respect tonen voor de oudere generatie voor alles wat ze hebben meegemaakt. Ze vinden het belangrijk dat wij bepaalde normen en waarden blijven hanteren.
  • De oudere generatie vindt ook dat de jongere generatie meer moet luisteren. Misschien brengen de ouderen het vaak op een aparte manier over, maar niet alles wat de oudere generatie zegt, is negatief bedoeld. Het is juist een manier van de oude generatie om ons te helpen of te behoeden voor de situaties waarin zij zijn beland door fouten die zij vroeger, bijvoorbeeld, hebben gemaakt.

Kloof?

Tijdens de sessie kwam de vraag naar voren als er een kloof is tussen beide generaties. Het antwoord was: “JA!”, maar willen wij deze kloof nu nog proberen te dichten, was de vraag? De denkwijze van de oudere generatie is moeilijk te doorbreken en ze blijven vasthouden aan bepaalde aspecten. Toch is het belangrijk om dingen uit te spreken. Geef de oude generatie feedback en zet ze aan het denken. Als iets je, bijvoorbeeld, dwars zit uit het verleden of heden spreek het uit!

Onze generatie moet zich nu niet meer focussen op de kloof tussen onze en de oude generatie, maar juist ervoor zorgen dat er in de toekomst geen kloof meer is tussen de oude en jonge generatie. Hoewel de oude en jonge generatie hun eigen kijk hebben op bepaalde dingen, is het aan beide om naar elkaar te luisteren.

Eigen ervaring

Deze sessie was echt een eye-opener voor mij. Tijdens de sessie deelde mijn vader jeugdverhalen die ik nog nooit heb gehoord. Ik ben tot het besef gekomen dat ik al die jaren eigenlijk in onwetendheid heb geleefd. Ik verwachtte dingen van mijn vader die hij moeilijk kon bieden, omdat hij dit niet heeft geleerd van zijn vader en dus niet beter wist. De oudere generatie leert dagelijks nieuwe dingen bij over de jongere generatie, waardoor het begrip groter wordt en vice versa.

Volgens stichting Black Men Talk is communicatie en begrip de oplossing. Laten wij, mannen van de Afrikaanse diaspora, elkaar echt leren kennen. Vraag je ouders, bijvoorbeeld, vaker naar hun jeugd, wat ze allemaal hebben meegemaakt en hoe ze met bepaalde dingen zijn omgegaan. Van al deze lessen kunnen wij nu leren en bepaalde patronen meenemen of doorbreken.

Door de opkomst van internet heeft onze generatie een onuitputbare bron van kennis, meningen en ervaringen. Onze generatie is zich bewuster van het feit dat bepaalde opvoedstijlen van vroeger binnen onze gemeenschap niet meer kunnen.

Slotwoord

Wees dankbaar voor de vorige generatie dat ze ondanks hun beperkingen toch hun best hebben gedaan voor ons. Neem alle lessen, kennis, normen en waarden mee en laten wij deze weer op onze eigen unieke en geüpdatete manier doorgeven aan de volgende generaties. De volgende generatie zal daar misschien nog niet volledig profijt van hebben, maar zoals Nipsey Hussle zei: ‘’It’s a marathon, not a sprint.’’